Internationellt samarbete

Nämnden deltar aktivt i Esmas, EU:s tillsynsmyndighet för värdepappersmarknaden, europeiska erfarenhetsutbyte inom ramen för European Enforcers Coordination Sessions (EECS). EECS fungerar som Esmas forum för koordinering av åtgärder och tolkning av de internationella redovisningsstandarderna International Financial Reporting Standards (IFRS). För närvarande deltar Nämnden även i två underliggande arbetsgrupper:  arbetsgruppen för icke finansiell rapportering, Narrative Reporting Working Group, och arbetsgruppen för finansiella institutioner, Financial Institution Task Force.

Mer om Esmas arbete med tillsynen av IFRS:
https://www.esma.europa.eu/convergence/ifrs-supervisory-convergence

Nämnden deltar aktivt även i andra internationella samarbeten och sammankomster, särskilt nordiska och europeiska, i syfte att främja och utveckla Nämndens verksamhet.