Finansiering

Nämnden har rätt att ta ut skäliga avgifter av de bolag som faller inom ramen inför redovisningstillsynen. Avgiftsuttaget för de bolag som är noterade på Nasdaq Stockholm sker via självregleringsavgiften i enlighet med tidigare praxis. Även för de bolag som är noterade på Nordic Growth Market (NGM Equity) eller på en börs inom EES, men utanför Sverige kommer ett i förhållande till Nämndens kostnader skäligt avgiftsuttag att ske.

Nämnden har en budgetram om cirka 14 MSEK.