Organisation

Nämnden består av en ordförande, en vice ordförande och sju övriga ledamöter. Utöver ledamöterna har Nämnden en administrativ chef.

Ledamöter
 

Maria_1888x.jpg


Maria Snöbohm

Ordförande

Född: 1961

Utbildning: Juristexamen från Stockholms universitet.

Tidigare befattningar: General Counsel Group Corporate Legal och Head of Legal Sweden Nordea Bank, advokat Gernandt & Danielsson Advokatbyrå, advokat och biträdande jurist Lagerlöf & Leman Advokatbyrå, notarietjänstgöring Stockholms tingsrätt.

Aktuella uppdrag: Styrelseledamot Lisa & friends AB.

Goran_1784x.jpg

Göran Melin

Vice ordförande

Född: 1962

Utbildning: Civilekonomexamen från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Tidigare befattningar: CFO Clas Ohlson AB, auktoriserad revisor och partner PwC.

Aktuella uppdrag: Styrelseledamot i Ejendals Group AB samt Great Earth Scandinavia AB.

Lena_V5A1843x.jpg

Lena Boregård

Ledamot

Född: 1972

Utbildning: Master of Business Administration examen från Vrije Universiteit Brussels, Magisterexamen från Stockholms Universitet.

Tidigare befattningar: Redovisningsspecialist Finansinspektionen, arbetat med revision av finansiella företag PwC, medlem i arbetsgrupper inom EBA, Basel kommittén och Esma.

 

Åsa Dössing

Ledamot

Född: 1967

Utbildning: Ekonomie magister från Linköpings Universitet

Tidigare befattningar: Revisor EY, Administrativ chef Scania Treasury, Redovisningsspecialist Nordea Bank AB, Redovisningsspecialist AB Svensk Exportkredit. 

 

Anita Enström

Ledamot

Född: 1971

Utbildning: Ekonomexamen Stockholms Universitet

Tidigare befattningar: Revisor Deloitte, Ekonomichef Havsfrun Investment AB, Redovisningschef (kapitalförvaltning) If Skadeförsäkring AB, Redovisningsspecialist Finansinspektionen, medlem i Standing Committee on Accounting, Reporting and Auditing (SCARA) hos EBA, Redovisningsspecialist Länsförsäkringar AB, Senior Financial Specialist Fjärde AP-fonden (AP4).


Bror_1814x.jpg


Bror Frid

Ledamot

Född: 1957

Utbildning: Civilekonomexamen från Handelshögskolan vid Göteborg universitet

Tidigare befattningar: Auktoriserad revisor och delägare PwC, Lärare IREV:s kurser inom koncernredovisning.

Peter_1836x.jpg


Peter Malmqvist

Ledamot

Född: 1957

Utbildning: Ekonomexamen Stockholms Universitet.

Tidigare befattningar: Utredare inom redovisningsfrågor hos NASDAQ Stockholm, analyschef hos Aktiespararna och Nordnet Bank samt kapitalförvaltningschef hos Aragon Fondkommission. Ordförande i Sveriges Finansanalytikers förening, ledamot i Capital Markets Advisory Committee hos IASB.

Nuvarande uppdrag: Ledamot i EFRAG User Panel, lärare på Handelshögskolan i Stockholm.

 Julia.jpg

Julia Matusenko

Ledamot

Född: 1981

Utbildning: Master of International Economic Relations, National University of Kyiv, Institute of International Relations, Ukraina

Tidigare befattningar: koncernredovisningschef Haldex, redovisningsspecialist If Skadeförsäkring, auktoriserad revisor och licensierad revisor i finansiella företag KPMG.


Anna_1901x.jpg


Anna Persson

Ledamot

Född: 1974

Utbildning: Magisterexamen i ekonomi från Stockholm Universitet, studier vid Mitthögskolan i Östersund.

Tidigare befattningar: Redovisningsspecialist och Auktoriserad revisor Grant Thornton, hållit utbildningar och seminarier inom redovisningsfrågor och ingått i Grant Thorntons specialistgrupp för IFRS. Även arbetat som granskare inom Nasdaq Stockholms tidigare Redovisningstillsyn.

Adam.jpg

Adam Pettersson

Administrativ chef

Född: 1985 

Utbildning: Företagsekonomi, Mälardalens universitet.

Tidigare befattningar: Redovisningsspecialist, Swedbank. Financial Specialist och Senior Treasury Analyst, Entercard Group. Head of Treasury, Northmill Bank.