Ställningstaganden

Nämndens ställningstaganden är alltid skriftliga och tillställs det granskade bolaget. Huvudregeln är att ställningstaganden offentliggörs i anonymiserad form.

Överträdelser som bedöms som ringa hanteras genom att bolaget går med på att i sina framtida finansiella rapporter rätta till felet, eller publicera en särskild rättelse. Om bolaget inte följer en sådan uppmaning ska nämnden besluta att överlämna ärendet till Finansinspektionen, som då gör en självständig prövning. Finansinspektionen har alltid det yttersta ansvaret för redovisningstillsynen och befogenheter att ingripa mot eventuella överträdelser.