Nämnden för svensk redovisningstillsyn - ctl00_cph1_f_main-sthlm-jpg_slideimg

Nämnden för svensk redovisningstillsyn

Nämnden för svensk redovisningstillsyn granskar svenska noterade bolags finansiella rapportering. Granskningen utförs på delegation från Finansinspektionen inom ramen för den svenska självregleringen på aktiemarknaden. 


Nämnden för svensk redovisningstillsyn - ctl00_cph1_leftDcc_po_12_dc12_pg3641_boxImg

Om nämnden

Nämnden för svensk redovisningstillsyn är ett av Föreningen för god sed på ...

Läs mer »
Nämnden för svensk redovisningstillsyn - ctl00_cph1_leftDcc_po_12_dc12_pg3654_boxImg

Nyheter

Här återfinns nämndens viktigaste nyheter.

Läs mer »
Nämnden för svensk redovisningstillsyn - ctl00_cph1_leftDcc_po_12_dc12_pg3658_boxImg

Kontakt

Här återfinns kontaktuppgifter för frågor och administrativa ärenden.

Läs mer »
miniraknare.png

Nämndens uppdrag

Nämnden har till uppgift att övervaka sådan regelbunden finansiell information som avses i 16 kap. lagen (2007:528) ...

Läs mer »