Avdelare

ESMA – EECS beslutsdatabas

Esma publicerar löpande tillsynsbeslut om börsbolagens finansiella rapporter, som fattats av enskilda länders tillsynsorgan och som samtliga EU-länder senare gett sitt stöd till att publicera, i EECS beslutsdatabas. Syftet är att bidra till en ökad öppenhet och en mer enhetlig tillämpning av IFRS inom Europa.