Avdelare

Del av självregleringen

Nämnden för svensk redovisningstillsyn utgör en viktig del av den så kallade självregleringen på den svenska finansmarknaden och ingår som ett av fem sakorgan i Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden. 

Nämnden för svensk redovisningstillsyn är oberoende och arbetar fristående från Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden, som bland annat har till uppgift att säkerställa finansieringen av Nämndens verksamhet och genom en valberedning utse ordföranden och vice ordföranden i Nämnden.

Föreningens mål är att den svenska värdepappersmarknaden ska vara en av de mest välfungerande, mest långsiktigt hållbara och högst förtroendeingivande i Europa. Sakorganen driver relevanta framtidsfrågor som bidrar till en mer effektiv, sund och stark värdepappersmarknad som i sin tur bidrar positivt till näringsliv och samhälle.

Läs mer om Föreningen och självregleringen på Föreningens webbplats