Avdelare

24-04-11 Nyhet

ESMA-rapport över redovisningstillsynen 2023

ESMA, tillsynsmyndighet i EU för värdepappersmarknaden, har publicerat sin rapport för redovisningstillsynen under 2023. Rapporten berör 29 länder, där Nämnden för svensk redovisningstillsyn – på uppdrag av Finansinspektionen – utför redovisningstillsynen i Sverige.

Mer ESMA-material hittar du under fliken "Internationellt samarbete".