Huvudman

Nämnden för svensk redovisningstillsyn utgör en del av självregleringen på den svenska finansmarknaden och har som huvudman Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden. Föreningen har som uppgift att säkerställa finansieringen av verksamheten och genom en valberedning utse ordföranden och vice ordföranden i Nämnden. Nämnden för svensk redovisningstillsyn är oberoende och arbetar fristående från Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden.